Válasszon nyelvet

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az MSO MG  által üzemeltetett valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18 év feletti természetes személy. Bizonyos játékokhoz szükséges, hogy hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához, erre külön felhívjuk a játékosok figyelmét az adott Játéknál. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • az MSO MG tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
 1. A Játék leírása

A Játékokra az MSO MG jellemzően létrehoz a weboldalon egy Nyereményjáték menüpontot, vagy egy külön landing page-et, amin a játékot szervezi. Illetve szervezhet játékot a Facebook oldalán is. Az adott Játék leírásai ezeken az oldalakon, az általános Nyereményjáték szabályzat pedig a "Nyereményjáték szabályzat" menü alatt tekinthető meg. Ha a Játékhoz regisztráció, jelentkezés, feliratkozás szükséges, akkor azt az adott oldalon az MSO MG kommunikálja, és link vagy feliratkozó form segítségével a résztvevőt oda navigálja, ahol ezek elvégezhetőek. A megfejtések elküldésének módját, az adott játékra vonatkozó leírás egyértelműen meghatározza.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

- valamennyi, az adott Játékkal kapcsolatban leírt feltétel teljesítésével, például a feltett kérdésre történő válaszadással, vagy anyag beküldésével, a Facebook-on történő szabályos aktivitással

- valamit az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez, a játék kiírásától függően szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címről, vagy Facebook fiókból érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről, egy Facebook fiókkal legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről, vagy Facebook fiókról játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, azt kizárjuk az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó játékos érdekében.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a kiírásban szereplő összes pályázati feltételt teljesíti, illetve valamennyi szükséges adatát megadta.

A Játékos csak abban az esetben küldheti el megfejtését/pályázatát, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 1. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák, ami általában 1 darab a megnevezett nyereményből, kivéve, ha leírás másként nem rendelkezik.

Amennyiben a nyeremény belépőjegy az MSO MG valamely rendezvényére úgy az csak és kizárólag belépésre jogosítja a Nyertest és az egyébként a jegyhez járó kiegészítő szolgáltatásokat (tombola, jegyárban foglalt fogyasztás, stb.) nem tartalmazza.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

Az MSO MG vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 1. Sorsolás

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyes választ beküldő Játékosok között, más esetben a pályázati anyagot beküldő Játékosok között, vagy a feliratkozók között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen, és/vagy a Facebook üzenetben értesítjük, ha valaki azonban mégsem kapna levelet, de a weboldalon, illetve a Facebook-on közzétett nyertesek között felismeri magát, kérjük, jelentkezzen az info@mso-mg.de e-mail címen, neve, felhasználóneve, e-mail címe megírásával, feltüntetve azt is, hogy melyik játékban és mikor nyert. Ezen információk hiányában ugyanis csak hosszas késedelemmel tudjuk elküldeni a nyereményeket.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyak esetén, az MSO MG kézbesíti, vagy kézbesítteti azt a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. Az MSO MG mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.

A nyereményjegyeket általában e-mailen kézbesítjük. Az ettől eltérő átadási módszert a játéknál közzé tesszük vagy arról a Nyertest értesítjük.

(Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak németországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.)

A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag az MSO MG-nél tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és az MSO MG-t semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) az MSO MG, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az MSO MG minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

- tárgynyeremény esetén, a nyertesek név, lakcím, telefonszám és email cím adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében az MSO MG átadhatja a Játékban megjelölt szállító cégnek.

Az MSO MG a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 1. Felelősség kizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért az MSO MG nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) az MSO MG-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

 1. Facebook játékok esetén

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely ahttps://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon megtalálható.

 1. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét az MSO MG weboldalán, Facebook oldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Játékos a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Sütiket használunk

Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része elengedhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.